home

Håndværker

 

Tømre:

Hjælp: 
Hjælp gælder både nedrivning og opsætning. For hver person der ikke er håndværker (en civil), som hjælper, tages der 1 minut af tiden. Troldmænd, Præster, Gobliner, Hobitter og Alkymister kan ikke finde ud af at hjælpe. Hvis andre tømre hjælper tages den tid fra som de har lvl + 1 minut, det vil sige hvis det er en lvl 2 tages der 10% fra 10 minutter  = 10-10*0,1+1. eller hvis lvl 4 tages der 20% fra 10 minutter = 10-10*0,2+1.

Ødelæggelse:  
Alle kan ødelægge en bygning, hvis de har de rigtige instrumenter. Når en bygning ødelægges, så er det kun væggen som ødelægges (bygningen forsvinder ikke pludselig fordi du har lavet et hul i muren!)Bygninger kan ødelægges på følgende måder: 
Våben: Til en træ mur/palisade kan der bruges økser. Til en sten mur kan der bruges hamre.
Brand: For at brænde en bygning af, skal man selvfølgelig have en fakkel. Der skal IKKE(!) benyttes en rigtig fakkel. Se længere nede for mere information om fakler. 
Rambuk: Man kan bygge en rambuk af 4 enheder træ og 2 enhed jern, rambukken tager 2 timer at lave (Uanset hvor mange og gode håndværkere vil det tage minimum 1 time at lave). Den rambuk skal være en rambuk lavet på forhånd, som har været taget med ind i spillet og er holdt gemt indtil rambukken skal laves. Rambukken kan ødelægges (improviser). Hvis den ødelægges, så skal den ikke ødelægges rigtig, men blot gemmes væk fra spillet.
Hvis bygningen er ødelagt, så er der stadig nogle potentielle materialer i ruinerne. En tømrer, tømrermester eller en bygmester kan udvinde de materialer fra ruinen.

Man kan minimum komme ned på 5 minutter!!

Nedrivning af bygninger:
Materialerne i ruinen skal rømmes ved hjælp af nedrivningsprocessen, før der kan bygges noget nyt på grunden. Hvis man vil genopbygge bygningen så skal ruinen også fjernes. Det går dog 3 gange så hurtigt med at genopbygge bygningen. Det gælder ikke hvis man bygger en anden type bygning eller ændrer på bygningens konstruktion. 


Generelt om bygninger: 
I alle bygninger skal der være minimum én dør. Der kan kun sættes en dør pr. meter, med undtagelse af stenmuren, hvor der skal være 2 meter mellem døren. Alle bygninger opbygges af vægge. Man bygger altså ikke et slot, men slottets vægge og bestemmer selv hvordan det ser ud. Mur og væg er IKKE det samme. 

Palisade: 
Materialer: 1 træ pr. 2 meter. 
Bemærkninger: ingen port 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: Det er svært at ødelægge en palisade med våben, på grund af dens farlige konstruktion. Tid: 20 minutter, 1 minut mindre pr. hjælper.
Brand: 10 minutter. 
Rambuk: Ikke muligt 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 2 meter 

Træ væg: 
Materialer: 1 bearbejdet træ pr. 1 meter, 1 enhed strå pr kvadratmeter (m2) 
Bemærkninger: Bruges som væg i hus. Der kan være en dør pr. meter, en dør koster det samme som at bygge en træ mur, så døren regnes derfor ikke med, når du regner ud hvor meget træ du skal bruge.
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter. 3 minutter mindre pr. hjælper. 
Brand: 15 minutter. 
Rambuk: 10 minutter, 2 minutter mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 1 meter, 3 minutter mindre pr. hjælper 
 

Træ mur/port:
Matrialer: 1 Træ pr. 1 meter, 1 jern pr. 4 meter.

Bemærkning: der kan sætte så mange porte som man ønsker, hvor porte koster 1 træ pr. meter og 1 jern pr. meter.

Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 15 minutter. 2 minutter mindre pr. hjælper. 
Brand: 10 minutter. 
Rambuk: 10 minutter, 1 minutter mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 1 meter, 3 minutter mindre pr. hjælper 


Grov sten væg: 
Materialer: 1 enhed mørtel pr. 1 meter, 1 enhed grov sten pr. 1 meter. 1 enhed bearbejdet træ eller strå til tag pr. kvadratmeter(m2) 

Man kan dog også lave tag af sten kræver dog 1 enhed grov sten pr. kvadrtmeter (m2) og 1 enhed træ pr. kvadrtmeter (m2) til loftbjælker så taget ikke styrter sammen.
Bemærkninger: Bruges som væg i hus. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter. 3 minutter mindre pr hjælper 
Brand: Taget kan brænde, hvis det er lavet af træ eller strå. Stråtag:1 minut. Træ: 10 minutter 
Rambuk: 15 minutter, 21 minut mindre pr. hjælper. 
Konstruktions tid: 30 minutter pr. 1 meter. 

Fin sten væg: 
Materialer: 1 enhed mørtel pr. 1 meter, 1 enhed fin sten pr. 1 meter. 1 enhed strå/ træ til tag pr. kvadratmeter(m2) 

Man kan dog også lave tag af sten kræver dog 1 enhed fin sten pr. kvadrtmeter (m2) og 1 enhed træ pr. kvadrtmeter (m2) til loftbjælker så taget ikke styrter sammen.
Bemærkninger: Bruges til konklavetårne, kirker, templer og slotte. Civile kan ikke hjælpe her. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter, 3 minut mindre pr. hjælper 
Brand: Kan ikke brænde 
Rambuk: 30 time, 3 minut mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 20 minutter pr. 1 meter + 10 minutter pr. kvadratmeter (m2) tag

Sten mur: 
Materialer: 1 enhed grov sten pr 1 meter, 3 enhed stål pr. port 
Bemærkninger: Det er en mur, ikke en væg! Der kan laves en port for hver 2 meter. Civile kan ikke hjælpe med porten. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter, 3 minut mindre pr. hjælper 
Brand: Kan ikke brænde 
Rambuk: 20 minutter, 2 minut mindre pr. hjælper 
Port: 
Våben: 20 minutter, 2 minut mindre pr. hjælper 
Brand: kan ikke brænde 
Rambuk: 20 minutter, 1 minut mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 20 minutter pr. 1 meter. +30 minutter for port. 
 

Smed

Låse:

Du kan lave den låsegrad som du er level. For hvert grad låsen stiger, stiger tiden med 3 minutter, uanset hvad level du er, tager en grad 1 3 minutter en grad 2 6 minutter osv.Grad 1 skal der anvendes 1 enhed jern.
Grad 2 skal der anvendes 1 enhed jern og 1 enhed sølv.
Grad 3 skal der anvendes 1 enhed jern og 1 enhed guld

Rustning

Al rustning på nær slagkofte skal man bruge 1 enhed jern for at reparere, uanset hvor mange RP rustningen er på. Det vil sige en enhed jern per person der skal havde repareret rustning, hver gang han skal havde den repareret.

For at reparere en metal rustning:

1 RP tager 2 minutters arbejde.

 2 RP tager 4 minutters arbejde.

Osv.

For at reparere en læder rustning:

1 RP tager 2 minutter.

2 RP tager 4 minutter.

Osv.

For at reparere en slagkofte:

1 RP tager 1 minut at sy.

2 RP tager 2 minut at sy.

Osv.

Materialerne: 
De fleste materialer skal udvindes og formes. Begge dele kræver tid. 

Træ: 
Fælde et træ tager 15 minutter 
Bearbejdelse af træet tager 15 minutter derved for du brædder, der for det meste anvendes til tag og normale væge til huse.
Resulterer i 1 enhed træ, som kan bruges til at bygge med. Træ kan bruges som brænde til forarbejdning af jern, sølv, stål eller guld. 

Sten: 
I en stenmine kan man udvinde 1 enhed grov sten i løbet af 10 minutter, dog tager den første enhed 15 minutter. 
Man kan derefter bearbejde 1 enhed grov sten om til 1 enhed fin sten i løbet af 5 minutter. 
Både grov sten og fin sten kan bruges til at bygge med. 

Jern: 
I en jernmine kan man udvinde 1 enhed jernmalm i løbet af 10 minutter, dog tager den første enhed 15 minutter. 
Jern skal derefter behandles ved høje temperaturer for at fjerne urenheder. Det tager 15 minutter med træ som brændsel og 5 minutter med kul som brændsel. 

Stål: 
Behandel 1 enhed færdigbehandlet jern (ikke jernmalm) med 1 enhed kul og du får 1 enhed stål, som kan bruges til at reparere rustninger med. Der skal også bruges brændsel til denne forarbejdning. Med træ tager det 15 minutter og med kul tager det 5 minutter. 

Korn: 
Kræver 1 enhed korn. Man skal så kornet, hvilket tager 15 minutter. Derefter skal man vente på at det gror, hvilket tager 1 spillegang. Derefter kan man høste kornet, hvilket tager 20 minutter. Det resulterer i 10 enhed af strå eller korn eller en fordeling af disse (f.eks. 6 strå og 4 korn eller 3 strå og 7 korn) 
Hvis man forsøger at så korn på marken den samme spillegang som man har høstet, så vil kornet ikke gro, da jorden mangler næringsstoffer. 

Kul: 
Skal udvindes fra en kulmine. Det tager 10 minutter pr enhed kul. 
Kul kan bruges som brænde når man skal forarbejde jern, sølv, stål og guld. 

Sølv: 
Skal udvindes fra en sølvmine. Det tager 15 minutter pr enhed sølvmalm. Derefter tager det 15 minutter at rengøre sølvet, hvis man varmer det ved at brænde træ, ellers tager det 10 minutter hvis man varmer det ved hjælp af kul. 

Guld: 
Skal udvindes fra en guldmine. Det tager 20 minutter pr. enhed guldmalm. Derefter tager det 20 minutter at rengøre guldet, hvis man varmer det ved at brænde træ, ellers tager det 10 minutter hvis man varmer det ved hjælp af kul. 

Kalk: 
Skal udvindes fra en kalkmine. Det tager 5 minutter pr. enhed kalk. Kalken skal brændes bagefter og det kan kun brændes ordentligt ved brug af træ som brændsel det vil tage 5 minutter. Derefter kan det brændte kalk blandes med vand for at lave 1 enhed mørtel. 

Tømre/smed ”level/rang”

Level 1 – 1 time aktivt arbejde med en level 10, 5% fra alt arbejdstid, 10 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 2 – 1 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 2 aktive arbejdstimer, 10% fra alt arbejdstid, 20 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 3 – 2 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 4 aktive arbejdstimer, 15% fra alt arbejdstid, 30 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 4 – 2 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 6 aktive arbejdstimer, 20 % fra alt arbejdstid, 40 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

 Level 5 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 9 aktive arbejdstimer, 25 % fra alt arbejdstid, 50 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 6 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 12 aktive arbejdstimer, 30 % fra alt arbejdstid, 60 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 7 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 15 aktive arbejdstimer, 35 % fra alt arbejdstid, 70 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 8 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 18 aktive arbejdstimer, 40 % fra alt arbejdstid, 80 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 9 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 21 aktive arbejdstimer, 45 % fra alt arbejdstid, 90 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 10 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 24 aktive arbejdstimer, 50 % fra alt arbejdstid, 100 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Forfatter:

Mathias Mellergaard Nielsen